ความหวังคือสิ่งที่ผลักดันเรา
สู่อนาคตที่เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้
โดยเลือกที่จะดำเนินการ
อย่างมุ่งมั่น เพื่อยืนหยัด เพื่อสร้างสรรค์
ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด
หรือสถานการณ์ใด
เพื่อโอบกอดความหวังและก้าวต่อไป
KANEBO เชื่อมั่นว่านี่คือภารกิจของเรา
KANEBO มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าและสังคมของเราอย่างจริงใจ
ผ่านความคิดริเริ่มที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังสำหรับทุกคน

โครงการ Pink Ribbon

เพื่ออนาคตที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง

KANEBO สนับสนุนโครงการ Pink Ribbon ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมความสำคัญ ของการตรวจหาและรักษามะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่ม ตั้งแต่ปี 2017 เราได้ร่วมมือ กับสมาคม NPO Japan Society of Breast Health ที่ได้รับการรับรองในการ รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เราเข้าร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การแจก จ่ายแผ่นพับเกี่ยวกับวิธีการตรวจเช็คหน้าอกด้วยตนเองและการมีส่วนร่วมกับองค์กร ที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบเพื่อทุกคน

ประสบการณ์ที่สะดวกสบายตั้งแต่ต้นจนจบ

ผลิตภัณฑ์ KANEBO ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานและเข้าใจง่ายสำหรับทุกคน ตัวอย่างเช่น KANEBO CUSTOM COMPACT ซึ่งเป็นตลับแบบพกพาที่ลูกค้าสามารถเลือกวางผลิตภัณฑ์ใน รูปแบบต่างๆตามต้องการ เช่น จัดวางตามความถนัดของมือที่แตกต่างกันและจัดวาง ตามความถี่ในการใช้งาน ซึ่งการออกแบบนี้คำนึงถึงผู้ใช้แต่ละคนมากยิ่งขึ้น

ไม่มีการทดลองกับสัตว์

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของทุกชีวิต

KANEBO พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (รวมถึงเวชสำอางค์) โดยไม่มีการทดสอบกับ สัตว์* และไม่มีแผนที่จะทำการทดสอบนี้ในอนาคต เรายึดมั่นในความปลอดภัย เรา ดำเนินการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยภายใน รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากการบันทึกและรวบรวมไว้อย่าง ครอบคลุมของเรา

*ไม่รวมกรณีที่มีโอกาสเกิดน้อย เช่น เมื่อจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยต่อสาธารณะหรือเมื่อรัฐบาล ของประเทศหรือภูมิภาคกำหนด

ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศ

สำหรับโลกที่ทุกคนยอมรับความต่างที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตน

KANEBO มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ก้าวข้ามขอบเขตระหว่างชายและหญิง ยก ตัวอย่างเช่น KANEBO SCRUBBING MUD WASH คือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มอบ ความรู้สึกสะอาด สดชื่นซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย